algemene voorwaarden

KvK nummer Nijhoff Asser Restauratie: 34356862
Op prijsopgave en leveringen voor de restauratie zijn de bijgevoegde leveringsvoorwaarden in PDF-vorm van Restauratoren Nederland KvK Amsterdam nr. 34229718 van toepassing:
Restauratie – Algemene Voorwaarden

KvK nummer Handboekbinderij Pau Groenendijk: 34343597
Op prijsopgave en leveringen voor de boekbinderij zijn de bijgevoegde leveringsvoorwaarden in PDF-vorm van Grafische Industrie van toepassing:
Boekbinderij – algemene leveringsvoorwaarden Nederlandse Grafische industrie 2011