Facsimile Collectief 2022

Onlangs heb ik, Pau Groenendijk, met de kennis die ik heb opgedaan in afgelopen jaren ten aanzien van het maken van facsimile’s, een collectief in het leven geroepen waar meerdere personen uit verschillende boek- en papierdisciplines zitting hebben. Zodat als ik minder ga werken de kennis bewaard blijft en er mooie facsimile’s het licht blijven zien.

De spil van dit collectief is Nicole Mosch van Fine Art Printing and Photography. Mooie Boeken werkt al lang met haar samen en daardoor heeft zij een goed overzicht in alle  facetten die bij het maken van facsimile’s om de hoek komen kijken. Door veel te kijken naar de originelen en hun digitale bestanden kan zij de keuze maken voor papier, het bewerken van de bestanden en het printen daarvan.

Aan dit collectief nemen deel:

  • Judith van Daal, boekbindster en bedreven in het begeleiden boekproducties;
  • Herre de Vries, boek restaurator met historisch/technische kennis;
  • Floor Meijboom, papier- en boekrestaurator met goede kijk op veroudering;
  • Thekla Ahrens, een jonge boekbindster die haar opleiding aan Rietveld Academie heeft gedaan.

Dit gevarieerde gezelschap zal elkaar ondersteunen bij vragen en het bij het vinden van oplossingen voor het maken van facsimile’s.

Opdrachten voor het maken van facsimile’s die nu bij Mooie Boeken binnenkomen worden in overleg door een van hen uitgevoerd, onder mijn supervisie en begeleid door Nicole Mosch .