160 Facsimiles voor het nieuwe museum van het Europese Parlement

House of European History

160 Facsimiles voor het nieuwe museum van het Europese Parlement geopend in mei 2017.

Bewegwijzering naar het HEH-museum

In 2016 en 2017 maakten wij voor dit museum van zeer gevarieerde, bijzondere documenten die alle op hun manier van betekenis zijn voor de Europese geschiedenis.

Uit archieven van Lissabon tot Helsinki waren documenten bijeengezocht die op verschillende terreinen de ontwikkeling in Europa laten zien.

Van eerste grondwet (Griekenland) tot Stasi documenten, van kaarten waarop veranderingen van de landsgrenzen door oorlogen te zien zijn tot onderwijs in hygiëne. Vervalste paspoorten, spotprenten en belangrijke staatkundige verdragen door de eeuwen heen.

Een enorm breed scala van onderwerpen en gebeurtenissen.

Dit museum is gratis te bezoeken en staat naast het Europese Parlement in Brussel.

Voor jong en oud interessant en in 16 talen!

Veel archieven willen hun topstukken niet lang uitlenen en daarom worden die na een bepaalde tijd in de expositie vervangen door facsimile’s. Het maken van deze facsimile’s gaat in samenspraak met de tentoonstelling samenstellers en medewerkers van desbetreffende archieven.